EVENT

새해복많이받으소 ♥

~


 

 

네이버페이의 경우 적립이 불가능합니다.

 

 

1월12일 :  1월1일~1월2일 실결제 20만원이상구매고객 : ke*****,lu***** 2명 21,000원 지급

1월13일 :  1월3일 실결제 20만원이상구매고객 : wo*****  1명 21,000원 지급

1월14일 :  1월4일 실결제 20만원이상구매고객 : hi***** ,ad*****,dm*****,do*****,wo***** 5명 21,000원 지급

1월18일 :  1월5일~1월8일 실결제 20만원이상구매고객 : vp*****ep*****,lt*****,on*****,wi*****,ga***** 6명 21,000원 지급

1월20일 :  1월9일~1월10일 실결제 20만원이상구매고객 : ki*****,yc*****,bo***** 3명 21,000원 지급

1월21일 :  1월11일 실결제 20만원이상구매고객 : wl***** 1명 21,000원 지급